SIEDZIBA I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. ŚLĘŻNA 33 53-301 WROCŁAW

AKTUALNOŚCI - OGŁOSZENIA

Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018

1. Podania o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 należy składać w Dziale Domów Studenckich w terminie:

08.05. – 19.05.2017 r.

Listy przyznanych miejsc umieszczone będą na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Działu Domów Studenckich www.dds.ue.wroc.pl do dnia 31.05.2017 r.


2. Studenci przyjęci na I rok studiów składają podania w terminie:

03.07. – 16.08.2017 r.

Listy przyznanych miejsc umieszczone będą na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Działu Domów Studenckich www.dds.ue.wroc.pl do dnia 31.08.2017 r.


3. Wysokość depozytu w bieżącym roku wynosi 100 zł.


4. Podania można składać:
a) osobiście w Dziale Domów Studenckich, z możliwością wpłaty kaucji gotówką lub kartą,
b) drogą e-mailową z zeskanowanym podpisem i dowodem wpłaty kaucji,
c) listownie z potwierdzeniem wpłaty kaucji.


5. Podania bez potwierdzenia wpłaty kaucji nie będą rozpatrywane !


Pozostałe zapisy Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie ulegają zmianie. UWAGA: studenci I r IIº mogą składać podania w obu terminach.


Podania o akademik (z potwierdzoną przez Dziekanat średnią) na rok akademicki 2017/2018 mogą składać tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego – studia stacjonarne.

Ewentualny zwrot depozytu może nastąpić tylko za okazaniem oryginału dowodu wpłaty w terminach określonych w Regulaminie przyznawania miejsc.

Listy przyznanych miejsc będą zamieszczone na stronie www.dds.ue.wroc.pl – zakładka listy.